لطفا جهت تهیه کتاب ها به شماره ی 09171465523 پیام ارسال نمایید. لازم به ذکر است می توانید به این شماره از طربق شبکه اجتماعی واتس اپ پیام ارسال نمایید.