1-سيد احمداسحق حسيني، معاون ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد كشاورزي، سال 1375.

2-دكتر محسن خليجي، رئيس دانشگاه علامه طباطبائي و دبير نخستين سمينار آموزش عالي در ايران، آبان ماه 1375

3-مهندس سيد هادي سيد، رئيس سازمان كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد 5/6/1377

4- مهندس اولياء، استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد، 1377

5- مهندس حبيب اله راد، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد، 14/9/1379.

6-مهندس حبيب اله راد، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد، 12/2/1379.

7-ستاد احياء امربه‌معروف و نهي از منكر (معاونت ادارات و کارخانجات)، 1379.

8-ابراهيم ثنائي، مدیرکل دفتر بازرسي و پاسخگویی به شكايات وزارت جهاد كشاورزي، 1379.

9-حسين همایون‌فر، مدیرکل فرهنگ ارشاد اسلامي استان فارس، سال 1379.

10-دبير و هیئت‌داوران جشنواره منطقه‌ای روستا، سال 1379.

11- مهندس شورانگیز، استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد، 1377

12- حاتمي، دبير جشنواره منطقه‌اي روستا، 1380

13- دبير جشنواره شهيدآويني، 1380

14- خانم فرزانه مافي، مشاور وزير جهاد كشاورزي و مدیرکل دفتر زنان روستايي و عشايري، دبير جشنواره عذرا، 1381

15- خانم فرزانه مافي، مشاور وزير جهاد كشاورزي و مدیرکل دفتر زنان روستايي و عشايري، دبير جشنواره عذرا، 1381

16- محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي، شهريورماه 1381

17- سرتيپ محمود صلاحي، فرمانده قرارگاه بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج كشور، 1381

18- دكتر محمد ستاري‌فر، معاون رئیس‌جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، 1381

19-مهندس حبيب اله راد، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد، 6/7/1381

20-مهندس ابراهيم دانشوري، مديركل دفتر تولید برنامه‌ها و انتشارات فني و دبير جشنواره منطقه‌اي روستا، 1381

21- عبدالرشيد (Abdur Rashid) نماينده فائو در جمهوري اسلامي ايران و دكتر بهزاد قره‌ياضي معاون وزير و رئيس سازمان تات وزارت جهاد كشاورزي، 1381

22-مهندس حبيب اله راد، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد، 15/2/1382

23- محمدرضا سليماني، مدیرکل دفتر آموزش روستائيان معاونت ترويج وزارت جهاد كشاورزي، 15/5/1382.

24- خانم فرزانه مافي، مشاور وزير جهاد كشاورزي و مدیرکل دفتر زنان روستايي و عشايري، دبير جشنواره عذرا، 23 مهرماه 1382.

25- سرتيب‌دوم پاسدار غلامعلي ابوحمزه، فرمانده سپاه منطقه كهگيلويه و بويراحمد، 19/2/83.

26- جناب دكتر پناهي،‌ريس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كهگيلويه و بويراحمد، 12/5/1383

27- انجمن اهل‌قلم و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بويراحمد. سال 1383

28- دكتر محمدحسین عمادي، معاون وزير جهاد كشاورزي، 8/3/1383

29- دكتر محمدرضا جهانسوز، معاون وزير جهاد كشاورزي، 2/12/1384(شماره 6264/400/د)

30- دكتر محمدرضا جهانسوز، معاون وزير جهاد كشاورزي، 19/12/1384(شماره 6850/400/د)

31- مرتضي رئيسي دهكردي (رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد) و عبدالله قاسمي پيربلوطي (دبير اولين همايش گياهان دارويي، ادویه‌ای و معطر). به تاریخ 17/2/1385 (شماره‌های ه/گ 258 و ه/گ 257).

32- علمدار نجفي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان به تاریخ 12/5/1385 و به شماره 1/20504

33- حسن مصطفي ن‍ژاد، مدیرکل پشتيباني و تجهيز شبكه ترويج، به تاریخ 25/11/85 و به شماره 6449/د/85

34- سيد مسعود حسيني، استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد، به تاریخ 6/11/85 و به شماره 1/36658

35- دكتر محمدرضا جهانسوز، معاون وزير جهاد كشاورزي، به تاریخ 23/11/1385 و به شماره 7718/400/د.

36- تقي رجبي، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه تشکل‌های بخش كشاورزي، به تاریخ 1/12/1385 و به شماره 17102/430/85.

37- علمدار نجفي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان به تاریخ 23/12/1385 و به شماره 1/49999.

38- غلامحسين طباطبايي. مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری. به تاریخ 16/1/86 و به شماره 2/450.

39- محمدصادق عظيمي، مسئول شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان، 15/2/86.

40- مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس، خردادماه 1386.

41- سيد مسعود حسینی، استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد به تاریخ 1/5/1386 و به شماره 1/12744

42- سرهنگ پاسدار علی‌اصغر حبيبي، سرپرست ناحيه مقاومت بسيج استان كهگيلويه و بويراحمد، به تاریخ 1/9/1386

43- سيد مسعود حسینی، استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد و علمدار نجفي، رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد. به تاریخ 25/9/1386 و به شماره 1/32929

44- حسن خسروآبادی، مدیرکل پشتيباني و تجهيز شبكه ترويج. به تاریخ 30/11/1386 و به شماره 19998/460/86

45- علمدار نجفي، رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد. به تاریخ 2/12/1386 و به شماره 1/40212

46- دكتر فتح‌الله آقاسي زاده، دبير انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي كشور، اسفندماه 1386.

47-جناب آقاي مهندس دارابي، رئیس سازمان حفظ نباتات كشور، به تاریخ 22/12/86 شماره 730/23215.

48- دكتر عبدالله غفاري، رئیس موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، به تاریخ 21/2/1387 و به شماره 261/769.

49- علمدار نجفي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 19/4/87 و به شماره 10220/1

50- سرتيپ دوم پاسدار شهابي فر، فرمانده سپاه فتح استان كهگيلويه و بويراحمد، به تاریخ 4/9/87 و به شماره 1844

51- دكتر هجير كريمي، دبير علمي همايش شناخت توانمندی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در استان كهگيلويه و بويراحمد، آبان ماه 1387.

52- مهندس قوام نوذري، استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد، تاريخ 10/11/87 به شماره 28412/01/74

53- مهندس محمدعلي نوروز زاده، مدیرکل دفتر امور ترويج و بهبود نظام‌های ترويجي، شماره 16014/410/87 و به تاريخ 4/12/87

54- مهندس حسن خسروآبادي، مدیرکل پشتيباني و تجهيز شبكه ترويج، شماره 13821/5/87 و به تاريخ 22/10/87

55- منوچهر اميني، رئیس اداره روابط عمومي سازمان تات وزارت جهاد كشاورزي، شماره 200/71743 و به تاريخ 8/11/87

56- منصور صفرپور، مدیرکل منابع طبيعي استان كهگيلويه و بويراحمد، هفته منابع طبيعي سال 1387.

57- محمدعلی قدوسي، مسئول حوزه نمايندگي ولی‌فقیه سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد، به تاریخ 24/12/87 و به شماره 21/939/ح ن.

58- جهان رستمي، مدير سازمان تعاون روستايي استان كهگيلويه و بويراحمد، به تاریخ 8/2/88 و شماره 821/300.

59- جليل پور، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده؛ به تاریخ 13/4/88 و شماره 10213/15/74

60- مهندس محمدعلي نوروز زاده، مدیرکل دفتر امور ترويج و بهبود نظام‌های ترويجي، شماره 4484/5/88 و به تاريخ 6/5/88

62- جهان رستمي، مدير سازمان تعاون روستايي استان كهگيلويه و بويراحمد، به تاریخ 25/12/88 و شماره 9443/300.

63- مهندس كريم تباشير، مدیرکل منابع طبيعي و دبير ستاد هفته منابع طبيعي استان در سال 1388، (بدون شماره)

64- محمدعلي قدوسي، نماينده ولی‌فقیه در سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 9/12/88 و به شماره 13/34486

65- مهندس جعفر گرجي پور، رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 2/8/1389 و به شماره 22921

66- حسین مهدی دوست، مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی، به تاریخ 10/11/89 و به شماره 60438/34/3/204

67- سید جواد قریشی ابهری، معاون ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی، به تاریخ 11/3/1390 و شماره 176/ج

68- مهندس جعفر گرجي پور، رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 29/3/1390 و به شماره 1/308

69- علیرضا سائلی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها، به تاریخ 24/7/1390 و به شماره 2778/022

70- مهندس جعفر گرجی پور، رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 11/12/1390 و به شماره 1/31140

71- توکلی، نماينده ولی‌فقیه در سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 7/12/90 و به شماره 30694/ح/ن

72- جهان رستمي، مدير سازمان تعاون روستايي استان كهگيلويه و بويراحمد، به تاریخ 20/12/90 و شماره 19235/300.

73- مهندس جعفر گرجی پور، رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 21/12/1390 و به شماره 1/32451

74- توکلی، مسئول حوزه نمايندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 17/12/90 و به شماره 31925

75- مهندس جعفر گرجی پور، رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 20/12/1390 و به شماره 32055

76- مهندس جعفر گرجی پور، رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 25/12/1390 بدون شماره

77- مهندس كريم تباشير، مدیرکل منابع طبيعي و دبير ستاد هفته منابع طبيعي استان در سال 1390، به تاریخ 14/1/90 و شماره 79/32266

78- دکتر عبدالرضا مسلمی. مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی. شماره 99607/34/3/204 اسفند 90

79- مهندس جعفر گرجی پور، رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 16/1/1390 و به شماره 2/33730

80- دكتر امرالله سبز علی، رئیس مركز آموزش استان، به تاريخ 18/11/91 و به شماره 2/282/1694

81- مهندس علي درجاني، مديركل دفتر بسيج سازندگي و پشتيباني عاملين ترويج، به تاریخ 20/12/1391 و به شماره 404/7447

82- توکلی، مسئول حوزه نمايندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 20/12/91 و به شماره 28073

83- دکتر سید یعقوب موسوی، رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 15/4/1392 و به شماره 1/6885

84- دکتر سید یعقوب موسوی، رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان، به تاریخ 26/4/1392 و به شماره 7674

85 – دكتر عباس ظريفي. رئیس دانشگاه جامع علمي – كاربردي. به تاریخ 27/9/1392 و به شماره 4319/4

86- درجانی علی. مدیرکل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج. به تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ و به شماره  و شبکه عاملین ترویج. به تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ و به شماره ۲۳۳/۵۹۷۳

87- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر توکلی. مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد. به تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ و به شماره ۲۳۳۵۸

88- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر توکلی. مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه و رئیس ستاد اقامه نماز  سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد. به تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ و به شماره ۲۳۶۴۳

89- دکتر جعفر گوهرگانی. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد. به تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۳ و شماره ۱/۱۱۰۱۹/۹۳

90- سید محسن شریعتی. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و رئیس ستاد کمیته فرعی طرح تکریم ارباب‌رجوع  سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد.

91- سرتیپ دوم پاسدار یدالله بوعلی فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد. به تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۳ و به شماره ۴۳۹/۲۴۶/۵۶۳/ز/ط

92- دکتر شاپور رمضانی سرپرست دانشگاه یاسوج و کمالوندی امین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد و دبیر دومین آیین کتاب سال استان کهگیلویه و بویراحمد. به تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۳ و به شماره  ۶۱۵۲/۹۳/۲۴

93- دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. به تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ و به شماره ۲۰۰/۶۷۳۱۶

94- علی درجانی مدیرکل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج. به تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ و به شماره ۲۳۳/۶۹۷۹

95- اکبر محبی مدیرکل زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد. به تاریخ ۲۵/۱۲/۹۳

۹۶-اکبر محبی مدیرکل زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد. به تاریخ ۲۵/۱۲/۹۳

۹۷-سرتیپ دوم پاسدار یدالله بوعلی فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد. به تاریخ ۲/۴/۱۳۹۴ و به شماره ۵۶۳/۰۰۴۸۰/م/ز

98- سید محمدامین جعفری حسینی. مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس به تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۴

99- دکتر جعفر گوهرگانی. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به تاریخ 15/6/1394 به شماره 12/13337/94

100- دکتر جعفر گوهرگانی. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به تاریخ 7/10/1394 به شماره 1/3854/93

101- دکتر جعفر گوهرگانی. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به تاریخ 18/11/1394 به شماره 11/28343/94

102- دکتر جعفر گوهرگانی. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به تاریخ 7/10/1394 به شماره 11/3854/93

103- علی درجانی. مدیرکل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج. به تاریخ 5/۱۲/1394 و به شماره 233/6674

104- ناصر سلطانیان. مدیرکل دفتر آموزش بهره‌برداران و مشاغل کشاورزیِ موسسه علمی کاربردیِ وزارت جهاد کشاورزی تاریخ 26/11/94 و به شماره 9632/242

105- علی عباس فلاحتی مطلق. مدیرکل زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد به تاریخ 25/12/1394

106- اکبر محبی. مدیرکل زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد به تاریخ 25/12/1394

107- دکتر محمدرضا جهانسوز مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور و دکتر حجت‌الله عباسی مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد به تاریخ 1/2/1395 و به شماره 544/248/563/زم

108- خداکرم جلالی. مدیرعامل و عضو شورای مرکزی کانون جهادگران کشور به تاریخ 11/3/1395 و به شماره 147/95

109- دکتر جعفر گوهرگانی. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 12/5/1395

110- مهندس محمدعلی جوادی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و دبیر هیئت مرکزی گزینش، به تاریخ 12/5/1395

111- دکتر اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به تاریخ 31/3/96 و به تاریخ 200/13453

112- دکتر شیرین ابوالقاسمی، مدیر ملی طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی، به تاریخ 30/4/1396

113- مهندس رمضان بیدار مغز، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 21/5/1396 و به شماره‌ی 31/11164/96

114- دکتر جعفر گوهرگانی. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 17/10/1396 و به شماره 4609

115- مهندس محمدعلی جوادی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و دبیر هیئت مرکزی گزینش، به تاریخ 20/11/1396

116- دکتر بهمن امیری لاریجانی، مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، به تاریخ 29/11/1396 و به شماره‌ی 234/9036

117- دکتر اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به تاریخ 13/12/1396 و به تاریخ 200/58515

118- اسد پاریاد، مدیر امور اداری وزارت جهاد کشاورزی، به تاریخ 13/12/1396 و به شماره‌ی 39113/96/200

119- دکتر بهمن امیری لاریجانی، مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، به تاریخ 07/12/1396 و به شماره‌ی 234/9247

120- محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تاریخ 27/2/ 1397

121- دکتر نیک‌نام حسین پور، مدیرعامل موسسه‌ی خانه‌ی کتاب ایران؛ دکتر رضا دهبانی پور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد؛ و دکتر جمشید عزیزی، رئیس انجمن اهل‌قلم استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 27/2/1397 و به شماره‌ی 24/98/7748

122- دکتر بهمن امیری لاریجانی، مدیرکل دفتر دانش و فناوری کشاورزی، به تایخ 26/10/1397 و به شماره‌ی 12463/234

123- مهندس علیرضا رستگار، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و حجت الاسلام زمانی مسئول حوزه ی نمایندگی ولی فقیه و ریس شورای اقامه ی نماز سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تایخ 21/12/1396 و به شماره‌ی 13/31488/96

124- رمضان بیدارمغز، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 22/10/1397 و به شماره ی 31/60503/1397

125- خانم جهانگیری، سرپرست هسته ی گزینش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، به تاریخ 15/10/1397 و به شماره ی 290/م.

126- دکتر محمد مهدی قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، به تاریخ 16/10/1397 و به شماره 2631/م.

127- رضا کاکاوند، مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 19/12/1397 و به شماره 3066/97/ص.

128- همایون حسین زاده ی صحافی، معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه ی تحقیقات علوم شیلاتی، به تاریخ 20/12/1397 و به شماره ی 15252/3/247

129- رئیس و کارشناسان خانه ترویج سراب ننیز مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گپساران، به تاریخ 20/3/1398

130- رئیس و کارشناسان خانه ترویج خیرآباد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گپساران، به تاریخ 20/3/1398

131- مهندس الیاس تاج الدینی. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 22/5/1398 به شماره 12/24753/97

132- علیرضا اسماعیل زاده، مدیرکل توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات آستان قدس رضوی، به تاریخ 9/7/1398 و 2953/270

133- مهندس الیاس تاج الدینی. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 7/9/1398 به شماره 12/5541/98

134- سرتیپ دوم پاسدار حمید خرمدل، فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 5/9/1398 و به شماره 6/1919/246/563/م ز.

135- دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مهندس علی مراد اکبری، معاون آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزی، به تاریخ 12/9/1398 و به شماره 200/106610

136- فرامرز روزبهی، معاون آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 15/11/1398 و به شماره 3/283/2565

137- سرتیپ دوم پاسدار حمید خرم‌دل، فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد و دکتر حجت اله عباسی مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 10/12/1398 و به شماره 1/1602/246/563/ م ز.

138- ذبیح الله انصاری طلب، مدیر هسته گزینش استانداری، به تاریخ 14/10/1398 و شماره 2604/گ/ م 13

139- دکتر اسماعیل دهکردی، مدیرکل دفتر ترویج و فناوری کشاورزی، به تاریخ 6/11/1398 و به شماره 234/16336

140- علیرضا سید اسحاقی، مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه‌های ترویجی، به تاریخ 25/12/1398 و به شماره 231/0/98

141- سرتیپ دوم پاسدار مهدی انصاری، فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 12/1/1399

142- مهندس رمضان بیدار مغز، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تاریخ 16/2/1399 و به شماره‌ی 31/3173/99