شعر محلی “عشقل حروم” به گویش اردکان فارس

عشقِلِ نه‌خوبن  
عشقِل گذر و کیچه و بازار، نَه‌خوبِن
هر عشقی که بوت عشقِ دل‌آزار، نَه‌خوبِن

عشقی که وابوت عام و فراگیر و مجازی
یا سوژه‌ی دوربینَل و اَنظار، نَه‌خوبِن  

هر عشقی که آلوده‌ی تهدیدِن و اِجبار
یا عاقبتُش نَنگِن و خین‌بار، نَه‌خوبِن

عشقی که حکایت چملوسه‌ی بِچِیَل بوت   
یا مِرد و زِنِی هرز و وِلِنگار، نَه‌خوبِن

عشقی که نِبُوت حاصلِ احساس و محبّت
‌یا حاصلِ اندیشه‌ی بیدار، نَه‌خوبِن

عشقی که نبوتُش اِسِ خُش حدّ و حسابی
یا قاعده و سنجش و معیار، نَه‌خوبِن

بای هر که نبوتُش اِ دلُش عشقِ خدایی
دل بَستن و دلجوئیِ هُمبار، نَه‌خوبِن

قصدِ تو اگر عاشقی و قُربِ عزیزِن
دل بَستنِ هر عشقِ هوس‌بار، نَه‌خوبِن

هر گِی که نبوتُت اِسِ عشقُت تو خریدار
یوسف بُدِن و گرمیِ بازار، نَه‌خوبِن

هر گِی که سَرَنجومِ تو نی عشقِ زلیخا 
چِشتِن غُل و زنجیرِ پوتیفار، نَه‌خوبِن

هر گِی که تو نیسُت اِ سَرُت عشقِ سرِ دار
دَم زِیدنِ حلّاج و اِ تمّار، نَه‌خوبِن

نیسُت اِگه عشقِ علی و عشقِ شهادت  
خوندِن رَجَز و شعرِلِ عمّار، نَه‌خوبِن

در دل اِگه نیسُت یِه سبد عشقِ حسینی
گَپ زیدِنِ و دَم زیدِنِ مختار، نَه‌خوبِن

گیرم که ملائک همه بِن عاشق و دلدار  
هر عشقی بجز عشقِ خدایار، نَه‌خوبِن

سروده‌ی: محمد امیری اردکانی/ دیماه 1395

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *