شعر محلی “شاعر صنعت نشون” به گویش اردکان فارس

شاعرِ صَنعَت‌نشونْ‏  
سَلام ای‏ کُهنَه‌اُسّای ْ‏ مِهرَبونُم
سلام ای شاعِرِ صَنْعت‌نشونُم

سَلام ای دوسِ خوبِ اَردکونیم
عَلاقَم هِنِ اِ شِعْرِلْ تَ‌زْ جَوونیم

دَ فَرقیش نی کِه نَقْدِن یا فُکاهی
هَمَه‌یْ شِعرِلْ تو سَنگینِنْ خُدایی

مُ حَظْ مِینَمْ اِ شِعْرِلْ خوب و نابُت
خدا بو زِنْدِگی دائمْ اِ کامُت

اِلهی روزِگارُتْ بی‌بَلا بو
نَصیبُتْ حَج و طوس و کَرْبَلا بو

خُدا بِیْنَم کِه روزِلْ خوب و شادی
نَصیبِ اَحمَد و خُتْ بوت و هادی

خُدا بِیْنَم کِه بِینیتْ پاسبونی
اِ فَرهَنگ و اِ گویشْ اردکونی

خُدا بِیْنَم کِه قِسْمِتْ پاسبونَل
وابوتْ خَیْرِلْ زَمین و آسمونَل

سروده‌ی: محمد امیری اردکانی

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *