شعر محلی “حال طبیعت نخشن” به گویش اردکان فارس

جهت دانلود فاصل صوتی از طریق گزینه سه نقطه باکس بالا اقدام کنید.

حالِ طبیعت نَخشِن   بی تو رَه رَفتن و اَندِن دَمِ دَر، سنگینِن

بی تو کُه رفتن و شَهسِن تو کَپَر، سنگینِن

اِ فراغُت مُدِنَم ای گلِ خوشبویِ بهار

آه و ناله‌ی شُو و افسوسِ سحر، سنگینِن 

تَوَرُت جنسِ طلا هم اِگه بوت فرقی‌ش نی

اِسی دارِل بِنِیو زخمِ تَوَر، سنگینِن

وقتِ بِر کِردنِ تَش یا که خُرُنگِ‌ل سِ زغال

داغِ سُختِن گُنَه و هیمه‌ی تَر، سنگینِن

سِ چوپونی که یِه عُمرِن گَلَه‌شُش بُردن اِ کُه

کَهلِفه‌ی ماگایَلُ و بُزَلِ لَر، سنگینِن  

سِ گابونی که یِه عُمرِن با گایَل پیر اِبُدَن   

وصفِ ماگای که شِ شیر نی دِ اثر، سنگینِن

پیشِ ماگای که خُشَ‌م تشنه و گُسنَن، بی‌شک!    

مارِه‌ی سخت و نفس‌گیرِ گُدَر، سنگینِن

اِسِ داری که هَمَش هَمدَمِ باهِنده‌ بُدَن

هجرِ باهِنده‌یِلِ رفته ‌سفر، سنگینِن

اِسِ گُنجی که رو گُلَ‌ل می‌پَرِت صُب تا پَسین

سیر کِردن خُشِ بای قند و شکر، سنگینِن

پیشِ گُنجی که بَچُ‌ش کِردنِ لای دار و کَمَر
بریدن لونَه‌شِ بای داسِ دو پَر، سنگینِن

پیشِ چِشِ‌ل یِه محیط‌بانِ سلحشور و دلیر

قتلِ پازِن گَلَه و سینه‌سپر، سنگینِن

پیشِ چِشِ‌ل بِرِ پازَنَ‌لِ تیر خَردَه اِ سَر

کُشتنِ آهُوَلِ نَندِه اِ بَر، سنگینِن 

اِتو هر دشتی که نی چشمه و گلزار و علف
ناله و شِهنه‌یَلِ اسبِ کَهَر، سنگینِن 

اِتو جنگل که دِ نی دارَلِ پُربَرگ و ملوس   

چَهچَه‌یَل کاکُلی و شونه ‎به ‌سر، سنگینِن

سِ او جنگل که همَش سُختَن و پیوار اِبُدَن   

خَردنِ غصه اِ بای چِشِ‌لِ تَر، سنگینِن

اِسِ حافِظِ‌لِ جنگل که شهید آمبِن اِ پَر   

جِمِ‌یِل رنگِ سیاه کِردن اِ بَر، سنگینِن

سِ او باهِنده‌ی تیر خَردَه که نیسُ‌ش دِ رمق

شوقِ پر زِیدن اِ بای بالَ‌ل و پَر، سنگینن

برق و زهرابه و سَم، هر جا که بِن آلتِ صید  

دیتَنِ ماهیِ‌لِ گیج و پَکَر، سنگینِن

اِ تو هر برکه و بَرمی که مایِن نارنجک    

دیتَنِ ماهیِ بی‌باله و سَر، سنگینِن

گَرد و دولاغِ هوا، سخت و نفس‌گیر اِ بُدَن  

چون فراگیر اِبُدَن تا به خزر، سنگینِن

ای قدَر مصرف سَم فَتُّ و فراوون اِ بُدَن   
 
که دِ لاقیدی و انکار و گذر، سنگینِن

سِ زِنِی اُوسَنی که نون و اُوُش سالم نی   
 
دِ تحمل غمِ نوزادِ دو سَر، سنگینِن

تو ای سالَ‌ل که اِ بی‌بشتی، اُوَل خشک اِبُدَن 
 
لَه‌لَهِ مَشکَ‌لُ و دیلَکِ‌لِ تَر، سنگینِن

باغبون، پیر اِبِدَن بس‌که سِ اُو جون مِکِنِت   

چون سِ باغُش تَنِش و اُفت و ضرر، سنگینِن

سِ کشاورزِلِ بی‌چاره و وابسته اِ باغ  

خَشکِدِن دارَلِ پُر ‌میوه و بَر، سنگینِن

تو دهاتَ‌ل که یِه عُمرِن نَبُدَن بحث و ستیز

سَرِ اُو، کشمکش و چونه و جَر، سنگینِن

مُ خَوَر مِن که مِگَم سفره‌ی اُو تَه کِشِدَن

حیف و صد حیف که باور ای خَوَر، سنگینِن 

مُ یقین مِن که مِگَم عمر طبیعت مَت اِ سَر 

ولی باورشِ سِ اولادِ بشر، سنگینِن

تا آدم گِنگِن و خُش قدرِ طبیعت نِمِدوند

خَردِنِ آه و غم و خینِ جگر، سنگینِن

دِیَه بِس مِن، نِمِگَم حالِ طبیعت نَخشِن!

بَس‌که گَپ زِیدَن اِ بای گوشَلِ کَر، سنگینِن

دِ اِ مردم نِمِگَم قدرِ طبیعت بُدُنیت!

چون شنُفتَن نه و اما و اگر، سنگینِن

دِ صلاح نی که بِگَم ضعفِ مدیرَل اِدبار!

چون‌ شنُفتن گِلِه و توپ‌وتَشَر، سنگینِن

سروده‌ی: محمد امیری اردکانی/آبانماه 1395

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *