دسته: کتاب ها

کتاب دانش بومی در خاکشناسی

«خاک، مادر همه‌ی چیزهاست» ضرب‌المثل چینی[1] پیشگفتار واژه‌ی “خاك”، مانند “آب‌” در ادبیات و متون ادبي، و همچنین در اعتقادات و باورهاي جوامع مختلف از جايگاه ويژه‌اي برخوردار
ادامه مطلب