دانی تو که بنده اردکانی هستم؟ دلداده ی عشق جاودانی هستم؟ از غصه و ناله و فغان بیزارم چون شاعر شعر شادمانی هستم ★★★محمد امیری اردکانی★★★ چندی است